Glasometar 2014

Glasometar.ba je aplikacija koja omogućava potencijalnim biračima u BiH da testiraju svoje stavove i mišljenja o ključnim pitanjima u politici, te da ih uporede sa stavovima i mišljenjima 18 najrelevantijih partija/stranaka u BiH.

Pokreni aplikaciju